Company Name

kira *kyrra - smutny portal...

Temat: Matmix 2008/2009
" />Z II kategorii zadania nie były specjalnie ambitne, ale czas gonił... Była np. gra opisana przez Swistaka, zadanie na twierdzenie Turana (graf wolny od trójkątów), geometria analityczna (warunki na relacje pomiędzy wektorami i prostymi w przestrzeni). Do tego sporo banałów typu wzory Viete'a czy okresy funkcji trygonometrycznych, albo wręcz tabliczka mnożenia (, policz xD). Zadania niespecjalnie oryginalne, ja niektóre kojarzyłem z...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=91602Temat: Różniczkowanie pierścienia wielomianów
... (nie tylko wielomianów) powinna mieć też duże zastosowanie w geometrii różniczkowej (jakieś grupy Liego (grupy, w których mamy strukturę różniczkową (taką 'analityczną')), algebry Liego (na ich temat rozwinięto całkiem sporą teorię...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=137331


Temat: geometria analityczna w przestrzeni
" />Witam mam problem z rozwiązniem zadania: Napisac równanie płaszczyzny równoległej do płaszczyzny :x-2y+3z+1 i przechodzącej przez punkt M(1,-2,3) oraz obliczyć odległość między tymi płaszczyznami. odległość obliczyłam ze wzoru i wyszło...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=169310


Temat: wyznacz wektor
" />zobacz do podręcznika algebra liniowa 1, przykłady i zadania, w dziale geometria analityczna w przestrzeni, znajdziesz wzór odpowiedni na policzenie wektora leżącego na dwusiecznej kąta między dwoma innymi wektorami.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=39174


Temat: trudne tematy?
... zupełna. Zastosowania rachunku różniczkowego. Zastosowanie pochodnej w geometrii, monotoniczność, wypukłość, rozwijanie funkcji w szereg Taylora. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Całki nieoznaczone, wzory podstawowe, całkowanie przez części i przez podstawienie, całki...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=39770


Temat: Matura 2010
z iloczynem wektorowym, podstawy algebry (grupy, ciała), podstawy rachunku prawdopodobieństwa, trygonometria ze wzorami redukcyjnymi? Bo tyle pamiętam z mojego liceum. Na egzaminie wstępnym na politechnikę miałem całą obudowę kalkulatora zapisaną wzorami ... w pierwszej dwudziestce kandydatów (na dwustu czy trzystu chętnych). To też pokazuje różnicę w poziomie na przestrzeni parunastu lat... Podejrzewam, że z innych przedmiotów jest tak samo. A Niebieska jak zwykle...
Źródło: forum.mirriel.net/viewtopic.php?t=10913


Temat: Matura 2010
mojego liceum. Na egzaminie wstępnym na politechnikę miałem całą obudowę kalkulatora zapisaną wzorami na co bardziej wredne całki - na szczęście tych wrednych nie było. Gdy po dwunastu latach zdawałem na informatykę na UWr, szedłem na egzamin z marszu i mimo to znalazłem się w pierwszej dwudziestce kandydatów (na dwustu czy trzystu chętnych). To też pokazuje różnicę w poziomie na przestrzeni parunastu lat... Uwielbiam, kiedy ktoś wypisuje słowa rachunek różniczkowy i całki jakby samo napisanie tego było czymś niezwykle skomplikowanym. Cała trudność polega na znajomości schematu i wzorów, oraz na rachunkach - yay, ... wszystkie wzory na całki, które są trudne do wyprowadznia zajmują pół strony. Może zwyczajnie ktoś doszedł do wniosku, że podstawy przedsiębiorczości i wok bardziej przydadzą się absolwentom ogólniaka, bo może nie...
Źródło: forum.mirriel.net/viewtopic.php?t=10913


Temat: Przygotowanie do studiów
analitycznej i algebry liniowej 3. Wstęp do Matematyki- Jana Kraszewskiego Przytoczę spis treści Ad1. Rozdział I. Funkcje 1. Pojęcie funkcji i jej własności 2. Funkcja złożona, funkcja odwrotna 3. Przekształcanie wykresów ... funkcji 16. Asymptoty 17. Badanie funkcji Rozdział V. Odpowiedzi i wskazówki Ad2. Rozdział I. Metoda analityczna geometrii 1. Współrzędne kartezjańskie na płaszczyźnie 2. Równanie okręgu 3. Wektory na płaszczyźnie 4. Iloczyn skalarny wektorów 5. Równania prostej 6. Wzajemne położenie okręgów oraz prostej i okręgu 7. Krzywe stożkowe Rozdział II. Współrzędne kartezjańskie w przestrzeni 8. Układ współrzędnych w przestrzeni 9. Wektory w przestrzeni 10. Równania płaszczyzny i prostej w przestrzeni Rozdział III. Przestrzenie liniowe 11. Przestrzeń /?" 12. Liniowa niezależność wektorów 13. Podprzetrzeń, baza przestrzeni Rozdział IV. Macierze i układy równań 14. Macierze 15. Macierzowy zapis układu równań liniowych 16. Rząd macierzy Rozdział V. Wyznaczniki 17. Wyznacznik macierzy kwadratowej 18. Wzory Cramera 19. Układy równań liniowych z parametrem 20. Układy równań liniowych jednorodnych Rozdział VI....
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=201184


Temat: pytanie
hiperboloidy, stożki. Funkcje wielu zmiennych - rachunek różniczkowy. Podstawowe wiadomości o zbiorach w na plaszczyźnie i w przestrzeni. Funkcje dwu i trzech zmiennych, granice, ciągłość. Pochodne cząstkowe rzędu I i II ... zmiennych w całce podwójnej. Zastosowanie całki podwójnej w geometrii, fizyce i mechanice. Całka krzywoliniowa niezorientowana. Calka krzywoliniowa zorientowana.Zastosowanie calek krzywoliniowych w mechanice.. Związek całki krzywoliniowej na płaszczyźnie z całką podwójną -...
Źródło: www2.samorzad.p.lodz.pl/forum/viewtopic.php?t=10493


Temat: Powrót na studia
analityczna w R3 - Wektory. Przestrzeń wektorowa - pojęcie, własności. Iloczyn skalarny. Iloczyn wektorowy. Iloczyn mieszany - zastosowania. Prosta i płaszczyzna w R3. Wzajemne położenie prostych i płaszczyzn. Odległości i rzuty. Krzywe stożkowe i powierzchniowe z-go stopnia w R3. Funkcje jednej zmiennej. Funkcja odwrotna. Funkcje cyklometryczne. Granica funkcji. Obliczanie granic. Ciągłość funkcji. Pochodna funkcji - sens geometryczny pochodnej. Podstawowe wzory rachunku różniczkowego. ... - podstawowe wzory rachunku całkowego. Całkowanie przez podstawienie i przez części. Całka funkcji wymiernej. Całka funkcji trygonometrycznych. Całkowanie funkcji niewymiernych. Całka oznaczona. Zastosowania geometryczne i fizyczne całki oznaczonej. Całka niewłaściwa - ... Obliczanie resf(z) w przypadku biegunów jednokrotnych i wielokrotnych funkcji f(z). Przekształcenie Fouriera - widmo fazy, widma amplitudy. Przekształcenie Laplace'a, funkcja oryginału przekształcenia Laplace'a. Wyznaczanie transformat na podstawie definicji. Podstawowe wzory do obliczania transformat. Własności transformaty - liniowość, przesunięcie w argumencie, podobieństwo. Obliczanie transformat funkcji na podstawie wzorów. Splot funkcji. Twierdzenie Borela. Transformata pochodnej funkcji oryginału. Transformata odwrotna - obliczanie transformaty odwrotnej za...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=72608.

 

 

 

 

 

 

Copyright kira *kyrra - smutny portal...All Rights Reserved
 

 

Design by: DesignersPlayground